(1)
Demir, E.; Dere Çiftçi, H. 5-6 Yaş çocuklarına Sayı kavramını kazandırmada Drama çalışmalarının Etkisinin Incelenmesi. J Early Child Stu 2018, 2, 309-333.