(1)
Yuvacı, Z.; Dağlıoğlu, H. E. Okul öncesi eğitim Alan çocukların Ve Bulundukları sınıf ortamının yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkisinin Incelenmesi. J Early Child Stu 2018, 2, 234-256.