(1)
Aral, N.; Kadan, G. 2013 Okul öncesi eğitim programının değerler eğitimi bağlamında Incelenmesi. J Early Child Stu 2018, 2, 113-131.