(1)
Ramazan, O.; Arslan Çiftçi, H.; Tezel, M. Okul öncesi sınıflarındaki öğrenme Merkezlerinin Durumunun Belirlenmesi Ve öğretmenlerin öğrenme Merkezleri hakkındaki görüşlerinin Incelenmesi. J Early Child Stu 2018, 2, 213-233.