(1)
Aşkar, N. Erken çocukluk eğitimi ortamlarında açık uçlu Materyallerin kullanımı. J Early Child Stu 2024, 8, 130-150.