(1)
Derdiyok, Z. S.; Gözün Kahraman, Özlem. Okul öncesi dönem çocuklarının Kaygı durumlarının Ebeveyn Duygu sosyalleştirme davranışları açısından Incelenmesi. J Early Child Stu 2024, 8, 100-129.