(1)
Tunçeli, H. İlknur; Zembat, R. 48-72 Aylık çocuklar için LAP-3 gelişim değerlendirme ölçeği’nin geçerlik Ve güvenirlik çalışması. J Early Child Stu 2018, 2, 86-112.