(1)
İnce, M. .; Kılıç, Y. .; Yıldırım, H. H. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan çocukların Oyun Becerilerine yönelik yapılan lisansüstü Tezlerin Incelenmesi. J Early Child Stu 2023, 7, 162-178.