(1)
Aydın, E.; Toran, M. Erken çocuklukta bilişsel Becerilerin değerlendirilmesi: Yaklaşımlar, yöntemler Ve sınırlılıklar. J Early Child Stu 2023, 7, 219-243.