(1)
Berk, S.; Bakkaloğlu, H. Özel Gereksinimi Olan Ve Olmayan Okul öncesi çocuklar için Matematik Performansı Değerlendirme Aracının (MAPEDA) Geliştirilmesi. J Early Child Stu 2023, 7, 65-101.