(1)
Bartan, M.; Türe Köse, H. B. Okul öncesi öğretmenlerinin Dinleme Becerilerine ilişkin görüşleri. J Early Child Stu 2023, 7, 46-64.