(1)
Çandır, T.; Filiz, S. Türkiye’de Okul öncesi dönemde Duygu düzenlemeye yönelik yapılan lisansüstü Tezlerin Incelenmesi. J Early Child Stu 2023, 7, 25-45.