(1)
Bağçeli Kahraman, P. Okul öncesi dönem çocuklarının Okula Uyum sürecine ilişkin Anaokulu öğretmenlerinin Ve Annelerinin görüşleri. J Early Child Stu 2018, 2, 3-20.