(1)
Canbaz, A.; Kara, İdris; PESEN, A. Okul öncesi eğitimde Montessori yaklaşımına ilişkin lisansüstü Tezlerin Incelenmesi: Tematik içerik Analiz çalışması. J Early Child Stu 2022, 6, 424-454.