(1)
Polat, B. D.; Alkan Ersoy, Özlem; Toran, M. Çocuk katılımı farkındalık ölçeği (ÇKFÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik Ve geçerlik çalışması. J Early Child Stu 2017, 1, 186-215.