(1)
Yılmaz, M. M.; Dikici Sığırtmaç, A. Okul öncesi Bilim eğitimine özgü Pedagojik Alan Bilgisi: Öğretmenlerin Mesleki gelişimi için Bir Model önerisi. J Early Child Stu 2021, 5, 622-648.