(1)
Kalkan, B.; Kılıç, A. F.; Duran Yılmaz, A. Teknoloji kullanımında Ebeveyn Tutum ölçeğinin geliştirilmesi. J Early Child Stu 2022, 6, 364-386.