(1)
Akatlı, R.; Tunçay, G. Y. Ebeveynlerin bağlanma biçimlerinin çocuk yetiştirme Tutumları üzerindeki yordayıcı Rolü. J Early Child Stu 2022, 6, 175-203.