(1)
Doğan, H.; Enerem, D. 60-72 Ay Arası çocuklarda Erken okuryazarlık Becerileri Ile bilişsel değerlendirme Sistemi arasındaki ilişkinin Incelenmesi. J Early Child Stu 2022, 6, 337-363.