(1)
Gezgin Vural, D.; Kılıç Mocan, D. Fen Etkinliklerinin Okul öncesi dönem çocuklarında çevre Bilinci kazandırılmasına Etkisi. J Early Child Stu 2022, 6, 402-423.