(1)
Güngör, İbrahim; Koçak, C.; Yıldız Canpolat, C.; Şahin, S. 2008-2018 yılları arasında yapılan Okul öncesi döneme yönelik Kavram gelişimi Ve Kavram öğretimi Konulu araştırmaların Incelenmesi. J Early Child Stu 2022, 6, 455-479.