(1)
Rakap, S.; Kalkan, S.; Balıkcı, Şerife. Erken müdahale Ve Erken çocuklukta özel eğitim alanında Tavsiye Edilen Uygulamalara (TEdU) ilişkin Türk paydaşların bakış açılarının Incelenmesi. J Early Child Stu 2020, 4, 665-681.