(1)
Arslan Çiftçi, H.; Uyanık, G.; Acar, İbrahim H. Çocukluk Dönemi Yürütücü İşlevler Envanteri Türkçe Formunun 48-72 aylık çocuklar için geçerlik Ve güvenirlik çalışması. J Early Child Stu 2020, 4, 762-787.