(1)
Yazıcı, E.; Kandır, A.; Keskin, H. K. Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eğitimi Programı’nın etkililiğinin Boylamsal Olarak Incelenmesi. J Early Child Stu 2020, 4, 30-48.