(1)
Coşkun, Y.; Önem, A. Okul öncesi dönem çocuklarının Meslek algıları Ve geleceğe dönük Mesleki Hayalleri. J Early Child Stu 2021, 5, 289-330.