(1)
Taşkın Gökçe, T. G.; Kandır, A. Çocuklarda Yönetici İşlevlerin Gelişimini Değerlendirme Ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması. J Early Child Stu 2020, 4, 49-65.