(1)
Demiriz, S.; Başaran, M. Okul öncesi eğitimde öğretmen Adayları Ve çocukların Diyalogları. J Early Child Stu 2021, 5, 180-208.