(1)
Kurt, Şerife H.; Dikici Sığırtmaç, A. Okul öncesi öğretmenlerinin öz düzenleme Becerisi Ve öz-düzenlemeli öğrenmeyi Destekleyen uygulamalarının sınıf yönetimi Becerisi üzerine Etkisi. J Early Child Stu 2021, 5, 135-151.