(1)
Furuncu, C.; Öztürk, E. Problemli Medya Kullanım Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik güvenirlik çalışması: Çocuklarda Ekran bağımlılığı ölçeği Ebeveyn Formu. J Early Child Stu 2020, 4, 535-566.