(1)
Balaban Dağal, A.; Hamamcı, B.; Yayla, K. Okul öncesi öğretmen adaylarının bilişötesi farkındalıkları Ile Duygusal Zeka özellikleri arasındaki ilişkinin Incelenmesi. J Early Child Stu 2020, 4, 583-608.