(1)
Deniz, A.; Gönen, M. S. Resimli öykü kitaplarını değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik Ve güvenirlik çalışması. J Early Child Stu 2020, 4, 88-116.