(1)
Kılıç, K. M. Erken çocukluk döneminde bebeklik/çocukluk Amnezisi Ve Otobiyografik Bellek gelişimi. J Early Child Stu 2019, 3, 541-557.