[1]
Yuvacı, Z. ve Dağlıoğlu, H.E. 2018. Okul öncesi eğitim alan çocukların ve bulundukları sınıf ortamının yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkisinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi. 2, 2 (May. 2018), 234–256. DOI:https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182262.