[1]
Polat, B.D., Alkan Ersoy, Özlem ve Toran, M. 2017. Çocuk katılımı farkındalık ölçeği (ÇKFÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi. 1, 2 (Eyl. 2017), 186–215. DOI:https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720171241.