[1]
Furuncu, C. ve Öztürk, E. 2020. Problemli Medya Kullanım Ölçeği Türkçe formunun geçerlik güvenirlik çalışması: Çocuklarda ekran bağımlılığı ölçeği ebeveyn formu. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi. 4, 3 (Kas. 2020), 535–566. DOI:https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202043237.