Yazar Detayları

Güven, Yıldız

  • Cilt 3, Sayı 1 (2019) - Araştırma Makaleleri
    Okul öncesi dönem çocuklarının zihin kuramı ve sosyal problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
    Öz  PDF
  • Cilt 3, Sayı 2 (2019) - Araştırma Makaleleri
    5-7 yaş grubu çocukların geometri becerilerinin incelenmesi
    Öz  PDF