Yazar Detayları

Güneş, Gökhan, Hakkari Üniversitesi, Türkiye

  • Cilt 2, Sayı 1 (2018) - Araştırma Makaleleri
    Okul öncesi fen ve doğa eğitimi araştırmalarına ilişkin bir tarama çalışması: Türkiye örneği
    Öz  PDF
  • Cilt 4, Sayı 1 (2020) - Araştırma Makaleleri
    Oyun algısı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
    Öz  PDF