Yazar Detayları

Bozkurt Yükçü, Şuheda, Hacettepe Ünversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Türkiye

  • Cilt 1, Sayı 2 (2017) - Araştırma Makaleleri
    Okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal problem çözme becerisinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
    Öz  PDF