Yazar Detayları

Gürel Selimoğlu, Ömür, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Türkiye

  • Cilt 2, Sayı 3 (2018) - Araştırma Makaleleri
    Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı'nın (ETEÇOM) Otizm Spektrum Bozukluğu sergileyen çocukların sosyal etkileşim becerileri üzerindeki etkililiği
    Öz  PDF