Bölüm Detayları


Araştırma Makaleleri

 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 2 (2019): OnlineFirst Ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumlarını tercih nedenleri ile sosyoekonomik düzeyleri arasındaki ilişki Öz   PDF
Emel Durmaz, Kader Karadeniz Akdoğan, Ergül Demir
 
Cilt 3, Sayı 2 (2019): OnlineFirst Çocukluk dönemi mutluluk ve huzur anılarının bilişsel şemalar ve psikolojik semptomlarla ilişkisi Öz   PDF
Hasan Yılmaz
 
Cilt 3, Sayı 2 (2019): OnlineFirst İsveç ve Türkiye’de erken çocukluk dönemi eğitim politikalarının eğitim programlarına yansımaları Öz   PDF
Müesser İlknur Acun, Hünkar Korkmaz
 
Cilt 3, Sayı 2 (2019): OnlineFirst Erken çocukluk döneminde ailelerin evde ücretli bakım hizmetlerine yönelik talepleri Öz   PDF
Hüseyin Yolcu
 
Cilt 3, Sayı 2 (2019): OnlineFirst Okul öncesi öğretmen adaylarının bebeklik döneminde kurum temelli eğitime ilişkin görüşleri Öz   PDF
Şenil Ünlü Çetin
 
Cilt 3, Sayı 2 (2019): OnlineFirst Yaratıcılık ve hoşgörü: Okul öncesi öğretmen adayları üzerine bir araştırma Öz   PDF
Hilal Yılmaz, Yıldız Güven
 
Cilt 3, Sayı 2 (2019): OnlineFirst The effects of Montessori training program for mothers on mathematics and daily living skills of 4-5 year-old Montessori children Öz   PDF (English)
Fatma Ülkü Yıldız, Aysel Çağdaş
 
Cilt 3, Sayı 2 (2019): OnlineFirst Collaborative learning in kindergarten: Challenge or reality? Öz   PDF (English)
Eleni Zisopoulou
 
Cilt 3, Sayı 1 (2019) İyi ebeveyn, çocuğu için her zaman her şeyi yapan ebeveyn değildir: Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutum Ölçeği (AHETÖ) geliştirme çalışması Öz   PDF
Hasan Yılmaz
 
Cilt 3, Sayı 1 (2019) Children, mothers, and preschool teachers’ perceptions of play: Findings from Turkey and Norway Öz   PDF (English)
Asiye İvrendi, Nilgün Cevher-Kalburan, Ellen Beate Hansen Sandseter, Rune Storli, Anne Holla Sivertsen
 
Cilt 3, Sayı 1 (2019) Preschool children’s prejudices: A phenomenological study Öz   PDF (English)
Meryem Nur Çelik, İkbal Tuba Şahin-Sak
 
Cilt 3, Sayı 1 (2019) Okul öncesi dönem çocuklarının zihin kuramı ve sosyal problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi Öz   PDF
Yıldız Güven, Ebru Ayvaz, İlkay Göktaş
 
Cilt 3, Sayı 1 (2019) Annelerin okuma yazmaya hazırlık sürecine ilişkin görüşleri Öz   PDF
Şenay Özen Altınkaynak
 
Cilt 2, Sayı 3 (2018) Experience-based School Principals’ perspectives on the development of and roles of social relationships on Tanzania’s pre-primary school children’s learning Öz   PDF (English)
Pambas Tandika Basil, Laurent Ndijuye
 
Cilt 2, Sayı 3 (2018) Combining art activities and nature in pre-school education Öz   PDF (English)
Zeynep Temiz, Güliz Karaarslan Semiz
 
Cilt 2, Sayı 3 (2018) Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı'nın (ETEÇOM) Otizm Spektrum Bozukluğu sergileyen çocukların sosyal etkileşim becerileri üzerindeki etkililiği Öz   PDF
Ömür Gürel Selimoğlu, Selda Özdemir
 
Cilt 2, Sayı 3 (2018) Ankara il merkezinde 2-10 yaş arasında görme yetersizliğine sahip olan çocukların demografik, tanılanma, eğitimsel ve aile destek özelliklerinin incelenmesi Öz   PDF
Hale Dere Çiftçi
 
Cilt 2, Sayı 3 (2018) An analysis of language and speech disorders in preschool children in Turkey: The case of Beypazarı Öz   PDF (English)
Ayşe Sanem Şahlı, Fatih Mehmet Şahin, Erol Belgin
 
Cilt 2, Sayı 2 (2018): 5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Özel Sayısı Anasınıfına devam eden çocuklara verilen drama eğitiminin çocukların zihinsel becerilerine etkisinin incelenmesi Öz   PDF
Elif Demir, Fatma Elif Kılınç
 
Cilt 2, Sayı 2 (2018): 5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Özel Sayısı 5-6 yaş çocuklarına sayı kavramını kazandırmada drama çalışmalarının etkisinin incelenmesi Öz   PDF
Elif Demir, Hale Dere Çiftçi
 
Cilt 2, Sayı 2 (2018): 5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Özel Sayısı Okul öncesi dönem 48-66 ay çocuklarına Etkileşimli Kitap Okuma Programı’nın yazı farkındalığına etkisinin incelenmesi Öz   PDF
Mehtap Efe, Z. Fulya Temel
 
Cilt 2, Sayı 2 (2018): 5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Özel Sayısı Okul öncesi eğitim alan çocukların ve bulundukları sınıf ortamının yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkisinin incelenmesi Öz   PDF
Züleyha Yuvacı, Hacer Elif Dağlıoğlu
 
Cilt 2, Sayı 2 (2018): 5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Özel Sayısı Okul öncesi sınıflarındaki öğrenme merkezlerinin durumunun belirlenmesi ve öğretmenlerin öğrenme merkezleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi Öz   PDF
Oya Ramazan, Hande Arslan Çiftçi, Merve Tezel
 
Cilt 2, Sayı 2 (2018): 5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Özel Sayısı Okul öncesi öğretmenlerinin farklı eğitim yaklaşımlarını bilme durumlarının incelenmesi Öz   PDF
Fatma Elif Kılınç, Ferdane Karayel, Merve Koyuncu
 
Cilt 2, Sayı 2 (2018): 5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Özel Sayısı The effect of the integration of talking toys on preschoolers’ vocabulary learning in English Öz   PDF (English)
Burcu Güngör
 
Toplam 48 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >>