Bölüm Detayları


Araştırma Makaleleri

 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 1 (2021) Okul öncesi öğretmenlerinin kariyer uyumlulukları ve çocuklar için kullandıkları mutluluk artırıcı stratejiler arasındaki ilişkinin incelenmesi Öz   PDF
Özkan Sapsağlam, Rıdvan Karabulut, İpek Ekici
 
Cilt 5, Sayı 1 (2021) Okul öncesi eğitimde öğretmen adayları ve çocukların diyalogları Öz   PDF
Serap Demiriz, Mehmet Başaran
 
Cilt 5, Sayı 1 (2021) NöroPLAY Yönteminin İzleminde Kullanılan NöroPLAY Oyun Davranış Değerlendirme Ölçeği ve NöroPLAY Ebeveyn Oyun Davranış Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi Öz   PDF
Müdriye Yıldız Bıçakçı, Barış Ekici, Şerife Sezen Aksu, Feyza Kutlu Konuk, Elif Nur Gürkan Tazegül, Öykü Su Unay
 
Cilt 5, Sayı 1 (2021) Okul öncesi eğitim programı ile bütünleştirilmiş aile destek eğitim rehberliğinin (OBADER) annelerin çocuklarına karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi Öz   PDF
Esra Akosmanoğlu, Ahmet Bedel
 
Cilt 5, Sayı 1 (2021) Reggio Emilia-ilhamlı okullarda kaynaştırma eğitimi: Meta-etnografik bir araştırma Öz   PDF
Hatice Zeynep İnan
 
Cilt 5, Sayı 1 (2021) 29-72 aylık çocukların olumsuz ve prososyal yalan söyleme davranışlarının incelenmesi Öz   PDF
Muhammed Şükrü Aydın
 
Cilt 5, Sayı 1 (2021) Ebeveynlerin çocukları için Montessori yöntemi uygulayan anaokulu seçme nedenleri Öz   PDF
Aylin Sop, Müşerref Dalkıran Turgut
 
Cilt 5, Sayı 1 (2021) 4-6 yaş çocuklarına etkinlik temelli STEM eğitiminin bilimsel süreç becerilerine etkisinin incelenmesi Öz   PDF
Muhammed Ünal, Pelin Aksüt
 
Cilt 5, Sayı 1 (2021) Okul öncesi öğretmenlerinin öz düzenleme becerisi ve öz-düzenlemeli öğrenmeyi destekleyen uygulamalarının sınıf yönetimi becerisi üzerine etkisi Öz   PDF
Şerife Hülya Kurt, Ayperi Dikici Sığırtmaç
 
Cilt 5, Sayı 1 (2021) Preschool teachers’ preparation programs in Turkey: A multi-level analysis of variables on classroom management models Öz   PDF (English)
Abdulhamit Karademir, Özkan Saatçioğlu
 
Cilt 4, Sayı 3 (2020) Okul öncesi çocuklarının öğrenme merkezlerinde geçirdikleri süreler ile sosyal becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi Öz   PDF
M. Oya Ramazan, Hamdi Özdemir
 
Cilt 4, Sayı 3 (2020) Çocuklar için İstismar Bilgi Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirliği Öz   PDF
Esma Sakınmaz, Ayşe Meydanlıoğlu
 
Cilt 4, Sayı 3 (2020) A study on the effect of motor development support program conducted on 36-47 month children and mothers on the motor development of children Öz   PDF (English)
Taşkın Taştepe, Aysel Köksal Akyol
 
Cilt 4, Sayı 3 (2020) Uyku Eğitim Programının bebeklerin uyku alışkanlıkları üzerindeki etkisi Öz   PDF
Kamile Büşra Ergenci Basınlı, Özlem Gözün Kahraman
 
Cilt 4, Sayı 3 (2020) Çocukluk Dönemi Yürütücü İşlevler Envanteri Türkçe Formunun 48-72 aylık çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışması Öz   PDF
Hande Arslan Çiftçi, Gülden Uyanık, İbrahim Hakkı Acar
 
Cilt 4, Sayı 3 (2020) Erken çocukluk döneminde iki dilliliğin çocukların alıcı ve ifade edici dil gelişimine etkisinin incelenmesi Öz   PDF
Murat Özpolat, Mehmet Sağlam
 
Cilt 4, Sayı 3 (2020) Investigation of creativity perceptions of pre-service teachers and child development specialists based on different variables Öz   PDF (English)
Serap Gürak Özdemir, Rıza Özdemir
 
Cilt 4, Sayı 3 (2020) Enriching mothers’ maths talk with their children through home visits Öz   PDF (English)
İrem Gürgah Oğul, Yaşare Aktaş Arnas, Şule Sarıbaş
 
Cilt 4, Sayı 3 (2020) Zihin kuramı kazanımında bireysel farkların kaynağı Öz   PDF
Zehra Ertuğrul-Yaşar, Sema Karakelle
 
Cilt 4, Sayı 3 (2020) Okul öncesi öğretmen adaylarının bilişötesi farkındalıkları ile duygusal zeka özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Öz   PDF
Asude Balaban Dağal, Beyza Hamamcı, Kübra Yayla
 
Cilt 4, Sayı 3 (2020) Erken müdahale ve erken çocuklukta özel eğitim alanında Tavsiye Edilen Uygulamalara (TEdU) ilişkin Türk paydaşların bakış açılarının incelenmesi Öz   PDF
Salih Rakap, Sinan Kalkan, Şerife Balıkcı
 
Cilt 4, Sayı 3 (2020) Okul öncesi bütünleştirmede özel gereksinimli ve tipik gelişen çocukların sosyal kabulleri: Boylamsal bir çalışma Öz   PDF
Hatice Bakkaloğlu, Ahmet Bilal Özbek, Nimet Bülbin Sucuoğlu
 
Cilt 4, Sayı 3 (2020) Okul öncesi dönem çocuklarının liderlik özellikleri ile dil becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi Öz   PDF
Ayşenur Duran, Rengin Zembat
 
Cilt 4, Sayı 3 (2020) Türkiye ve Singapur okul öncesi eğitim programlarının matematik içeriklerinin karşılaştırılması Öz   PDF
Ali Bozkurt, Yakup Şapul, Tuğba Han Şimşekler Dizman
 
Cilt 4, Sayı 3 (2020) Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının aile katılımına yönelik öz-yeterlik inançlarının incelenmesi: Denizli ili örneği Öz   PDF
Dilara Nur Başkan, Ali Yiğit Kutluca
 
Toplam 103 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 > >>