Belirli Tür Detayları


Hakemlik Sürecinden Geçmiş Makale

 
Sayı Başlık
 
Cilt 4, Sayı 1 (2020) İşitme kayıplı ve normal işiten okul öncesi dönem çocukların erken matematiksel akıl yürütme becerilerinin karşılaştırılması Öz   PDF
Pelin Piştav Akmeşe, Gizem Kol, Gülce Kirazlı, Aslı Suner, Fatih Öğüt
 
Cilt 4, Sayı 1 (2020) Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için Sosyal İletişim Kontrol Listesi-Revizenin Türkçeye uyarlama ve geçerlik-güvenirlik çalışması Öz   PDF
Bahadır İnan, Meral Çilem Ökcün Akçamuş, Hatice Bakkaloğlu, Seher Yalçın
 
Cilt 4, Sayı 1 (2020) Okul öncesi dönemde güncel bir ebeveyn davranışı: Sharenting Öz   PDF
Sebahaddin Aslan, Emine Durmuş
 
Cilt 4, Sayı 1 (2020) “Kahramanın Kim?”: Okul öncesi dönem çocuklarının kahramanlarının incelenmesi Öz   PDF
Erhan Alabay
 
Cilt 4, Sayı 1 (2020) Oyun algısı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması Öz   PDF
Gökhan Güneş, Belma Tuğrul, Esra Demir Öztürk
 
Cilt 4, Sayı 1 (2020) Okul öncesi dönem çocuklarının saldırganlık yönelimleri ile annelerinin ilgi düzeylerinin belirlenmesi Öz   PDF
Necla Tuzcuoğlu, Özge Cengiz, Gülşen İlçi Küsmüş
 
Cilt 4, Sayı 1 (2020) Dezavantajlılık bağlamında proje yaklaşımı: Öğretmenler, çocuklar ve ailelerin deneyimleri Öz   PDF
Arzu Arıkan
 
Cilt 4, Sayı 1 (2020) Ebeveynlerin çizgi filmlere yönelik bakış açılarının ve görüşlerinin incelenmesi Öz   PDF
Ömer Koçak, Yüksel Göktaş
 
Cilt 4, Sayı 1 (2020) 48-72 Aylık çocuklar için Okul Öncesi İşitsel İşlemleme Testi (İŞTE)’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması Öz   PDF
Elif Küçükoğlu, Alev Önder, Özgül Polat
 
Cilt 3, Sayı 2 (2019) Çocukluk dönemi mutluluk ve huzur anılarının bilişsel şemalar ve psikolojik semptomlarla ilişkisi Öz   PDF
Hasan Yılmaz
 
Cilt 3, Sayı 2 (2019) İsveç ve Türkiye’de erken çocukluk dönemi eğitim politikalarının eğitim programlarına yansımaları Öz   PDF
Müesser İlknur Acun, Hünkar Korkmaz
 
Cilt 3, Sayı 2 (2019) Erken çocukluk döneminde ailelerin evde ücretli bakım hizmetlerine yönelik talepleri Öz   PDF
Hüseyin Yolcu
 
Cilt 3, Sayı 2 (2019) Okul öncesi öğretmen adaylarının bebeklik döneminde kurum temelli eğitime ilişkin görüşleri Öz   PDF
Şenil Ünlü Çetin
 
Cilt 3, Sayı 2 (2019) Yaratıcılık ve hoşgörü: Okul öncesi öğretmen adayları üzerine bir araştırma Öz   PDF
Hilal Yılmaz, Yıldız Güven
 
Cilt 3, Sayı 2 (2019) The effects of Montessori training program for mothers on mathematics and daily living skills of 4-5 year-old Montessori children Öz   PDF (English)
Fatma Ülkü Yıldız, Aysel Çağdaş
 
Cilt 3, Sayı 2 (2019) Collaborative learning in kindergarten: Challenge or reality? Öz   PDF (English)
Eleni Zisopoulou
 
Cilt 3, Sayı 2 (2019) Ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumlarını tercih nedenleri ile sosyoekonomik düzeyleri arasındaki ilişki Öz   PDF
Emel Durmaz, Kader Karadeniz Akdoğan, Ergül Demir
 
Cilt 3, Sayı 2 (2019) Okul öncesi öğretmenlerinin çocuk hakları ve çocuk katılım hakkına ilişkin görüşlerinin incelenmesi Öz   PDF
İshak Kozikoğlu
 
Cilt 3, Sayı 2 (2019) 5-7 yaş grubu çocukların geometri becerilerinin incelenmesi Öz   PDF
Türker Sezer, Yıldız Güven
 
Cilt 3, Sayı 2 (2019) Özel gereksinimli kahramanı bulunan resimli çocuk kitaplarının incelenmesi Öz   PDF
Sima Kırkgöz, İbrahim Halil Diken
 
Cilt 3, Sayı 2 (2019) Okul öncesi öğretmenlerinin rehberlik yeterlilikleri ile sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi Öz   PDF
Hülya Bilgin
 
Cilt 3, Sayı 2 (2019) Öğretmen adaylarının çocuk katılım hakkına ilişkin farkındalıklarının değerlendirilmesi Öz   PDF
Begümhan Yüksel, Zeliha Yazıcı
 
Cilt 3, Sayı 2 (2019) Timely promotion as a motivation factor for job performance among pre-primary school teachers: Observations from Tanzania Öz   PDF (English)
Laurent Gabriel Ndijuye, Pambas Basilius Tandika
 
Cilt 3, Sayı 2 (2019) Miller Fonksiyon ve Katılım Ölçeği: 48-95 ay arası çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışması Öz   PDF
Hande Usbaş, Rengin Zembat
 
Cilt 3, Sayı 1 (2019) İyi ebeveyn, çocuğu için her zaman her şeyi yapan ebeveyn değildir: Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutum Ölçeği (AHETÖ) geliştirme çalışması Öz   PDF
Hasan Yılmaz
 
Toplam 64 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 > >>