Okul öncesi dönemde güncel bir ebeveyn davranışı: Sharenting

Sebahaddin Aslan, Emine Durmuş

Öz


Bu çalışmanın konusunu, ebeveynlerin çocuklarına ait fotoğraf ve bilgileri sosyal medyada paylaşması (sharenting) oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de çocuğu anaokuluna devam eden annelerin, sosyal medyada çocuğu ile ilgili bilgi paylaşmaları incelenmiştir. Annelerin sosyal medyada bilgi paylaşmayla ilgili tutumları, daha çok hangi platformlarda ve ne sıklıkta paylaştıkları, paylaştıkları durum ve gerekçelere cevap aranmıştır. Araştırma 4-6 yaş aralığında çocuğu olan ve çocuğu anaokuluna devam eden 401 anne ile gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar yüksek oranda (%84,3) annelerin sosyal medyada, çocuklarıyla ilgili bilgi paylaştığını göstermiştir. Annelerin yarısı (%48,1)’i bilgi ve fotoğraf paylaşmakta sakınca görmemektedir. Çok az anne paylaşmayı doğru bulmadığını (%14) ya da suç olduğunu (%1,2) düşündüğünü belirtmektedir. Paylaşımlar yaygın kullanılan facebook, instagramdan ziyade Whatsapp-durum da (% 52,9) yapılmaktadır. Anneler çocukları daha iki yaşına gelmeden (%46,1) onlarla ilgili bilgi ve fotoğraf paylaşmaktadırlar. Katılımcılar çocuklarla ilgili, özel günlerle (%47,4) ilgili fotoğraf ve bilgileri, anı biriktirmek (%45,8), paylaşımların beğenilmesinden mutlu olmak (%22,2) gibi gerekçelerle paylaşmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler


Sharenting; Sosyal medya; Okul öncesi; Ebeveynler

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akdi, M. (2016). Ana-Babanın Çocuğun Fotoğraf Ve Görüntülerinin Sosyal Medyada Yayınlamasından Doğan Sorumluluğu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(3), 123-144.

Allen, K. A., Ryan, T., Gray, D. L., McInerney, D. M., ve Waters, L. (2014). Social media use and social connectedness in adolescents: The positives and the potential pitfalls. The Educational and Developmental Psychologist, 31(1), 18-31.

Ammari, T., Kumar, P., Lampe, C., ve Schoenebeck, S. (2015, Nisan). Managing children's online identities: How parents decide what to disclose about their children online. Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (ss. 1895-1904). Seul-Güneykore.

Blum-Ross, A., ve Livingstone, S. (2017). “Sharenting,” parent blogging, and the boundaries of the digital self. Popular Communication, 15(2), 110-125.

Brosch, A. (2016). When the Child is Born into the Internet: Sharenting as a Growing Trend among Parents on Facebook. The New Educational Review, 43(1), 225-236.

Chazan, D. (2016). French parents ‘could be jailed’ for posting children’s photos online. The Telegraph. 9 Mart 2019 tarihinde http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/12179584/French-parents-could be-jailed-for-posting-childrens-photos-online.html adresinden erişildi.

Choi, G. Y., ve Lewallen, J. (2018). “Say Instagram, Kids!”: Examining Sharenting and Children's Digital Representations on Instagram. Howard Journal of Communications, 29(2), 144-164.

Çimke, S., Gürkan, D. Y., ve Polat, S. Sosyal medyada çocuk hakkı ihlali: Sharenting. Güncel Pediatri, 16(2), 261-267.

Damkjaer, M.S. (2018), “Sharenting= Good Parenting? Four Parental Approaches to Sharenting on Facebook”, Digital Parenting, The International Clearinghouse on Children, Youth and Media at NORDICOM, 209-218.

Davidson-Wall, N. (2018, April). “Mum, seriously!” Sharenting the new social trend with no opt-out. In Paper presented at the 9th Debating Communities and Social Networks 2018 OUA Conference. Online Konferans.

Davis M., Clark S.J., Singer D.C., Hale K., Matos-Moreno A., ve Kauffman A.D. (2015). Parents on social media: Likes and dislikes of sharenting, C.S. Mott Children's Hospital National Poll on Children's Health. 23(2).

DigitalTalks. (2018).Türkiye’de Her On 6-15 Yaş Arası Çocuktan 6’sı Akıllı Telefon Sahibi. 12 Haziran 2019 tarihinde https://www.digitaltalks.org/2018/08/27/turkiyede-her-on-6-15-yas-arasi-cocuktan-6si-akilli-telefon-sahibi/ adresinden erişilmiştir.

Duggan, M., Lenhart, A., Lampe, C., ve Ellison, N.B. (2015). Parents and Social Media, Pew Research Center. 9 Mart 2019 tarihinde https://www.pewinternet.org/2015/07/16/parents-and-social-media/ adresinden erişilmiştir.

Family Online Safety Institute (2015). Parents, Privacy & Technology Use. 24 Nisan 2019 tarihinde https://www.fosi.org/policy-research/parents-privacy-technology-use/ adresinden erişilmiştir.

Gültekin, E. (2018). Çocuğun Kişilik Hakkının Ana-Baba Tarafından Sosyal Medya Aracılığıyla İhlalinin Hukuki Görünümü. Çocuk ve Medeniyet Dergisi, 3(5), 103-143.

Kaya, G. ve Kaya, U. (2017). Bir ebeveyn pratiği olarak “sharenting”. Current Debates in Edu-cation. 19/26 S.443-454

Lazard, L., Locke, A., Dann, C., Capdevila, R., ve Roper, S. (2018). Sharenting: Why Mothers Post About Their Children on Social Media. The Conversation, 9.

Lipu, M., & Siibak, A. (2019). ‘Take it down!’: Estonian Parents’ and Pre-teens’ Opinions and Experiences with Sharenting. Media International Australia, 170(1), 57-67.

Livingstone, S., Blum-Ross, A., Pavlick, J., ve Ólafsson, K. (2018). In the Digital Home, How Do Parents Support Their Children and Who Supports Them? Parenting for a Digital Future: Survey Report 1 Parenting for a Digital Future. London: London School of Economics.

Maraşlı, M., Sühendan, E., Yılmaztürk, N. H., ve Cok, F. (2016). Parents’ Shares on social Networking Sites about Their Children: Sharenting. The Anthropologist, 24(2), 399-406.

Minkus, T., Liu, K., ve Ross, K. W. (2015, May). Children seen but not heard: When parents compromise children's online privacy. Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web (ss. 776-786). Cenevre-İsviçre

Moser, C., Chen, T., ve Schoenebeck, S. Y. (2017, May). Parents and Children’s Preferences about Parents Sharing about Children on Social Media. Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (ss. 5221-5225). ACM.

Sharenting. In: Collins Dictionary. 7 Mart 2019 tarihinde https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sharenting adresinden erişilmiştir.

Steinberg, S. B. (2016). Sharenting: children's privacy in the age of social media. Emory LJ, 66, 839.

Steinberg, S. (2017, 17 Mayıs). Sharenting – in whose interests? Parenting for a Digital Future [Blog yazısı]. Erişim adresi: https://blogs.lse.ac.uk/parenting4digitalfuture/2017/05/17/sharenting-in-whose-interests/

Wagner, A., ve Gasche, L. A. (2018). Sharenting: Making Decisions about Other's Privacy on Social Networking Sites. Darmstadt Technical University, Department of Business Administration, Economics and Law, Institute for Business Studies (BWL). 977-988

We are social. (2019), The State of te İnternet in 2019. 24 Şubat 2019 tarihinde https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates adresinden erişilmiştir.
DOI: http://dx.doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202041185

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2020 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN:2564-7601