Okul öncesi dönemdeki çocukların model alma becerileri gelişimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Meryem Çelik

Öz


Matematik, modellerin dilidir ve bilimidir. Bir model, aynı sırada veya düzende sürekli tekrar eden sayıların, renklerin, nesnelerin, şekillerin veya eylemlerin ardışıklığıdır. Model alma çocuklarda matematiksel fikirlerin, ilişkilerin soyutlanması ve akıl yürütmenin gelişmesi için önemlidir. Bu çalışmanın amacı, çocukların model alma beceri gelişimlerinin, çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırmada amaçlı örneklem belirleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu anaokuluna devam eden 182 çocuktan oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırmanın verileri 2016-2017 eğitim-öğretim yılının Mayıs ayında toplanmıştır.  Araştırma sonuçları çocukların model alma beceri gelişimlerinde cinsiyete göre anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. Bununla beraber, model alma beceri gelişimleri ve çocukların yaşı , eğitim kurumuna devam etme süresi, anne-babanın eğitim düzeyi ve ailenin ekonomik düzeyi değişkenleri arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Model alma; çocuk; matematik

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202042143

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2020 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN:2564-7601